logo výrobce Amadeus
logo výrobce Domestav
logo výrobce Bernkop
logo výrobce Drewmax
logo výrobce Chicco
logo výrobce Geuther
logo výrobce Halmar
logo výrobce Hauck
logo výrobce Jitro
logo výrobce Mayer
logo výrobce Moll
logo výrobce Nuna
logo výrobce Purtex
logo výrobce Scarlett
logo výrobce TropicoVŠE O NÁKUPU » Ochrana osobních dat
Ochrana osobních dat

Osobní data kupujícího jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

Výjimku představuje přepravní společnost, které jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.