Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies.

Odmítnout vše můžete zde.

       

 

 

 

logo výrobce Amadeus
logo výrobce Domestav
logo výrobce Bernkop
logo výrobce Drewmax
logo výrobce Geuther
logo výrobce Halmar
logo výrobce Hauck
logo výrobce Jitro
logo výrobce Mayer
logo výrobce MollVŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Čl. 1 Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi firmou Metoděj Nevídal (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávající

Firma Metoděj Nevídal (ROSTOUCÍ NÁBYTEK.eu) se sídlem náměstí Komenského 47, 763 62 Tlumačov, IČ: 72473916, DIČ: CZ7903214143 a provozovnou na adrese Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín - Louky.

Kupující

Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Důležité pojmy pro účely OP

Zásilkou se rozumí fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.

Místem doručení se rozumí místo popsané v objednávce, kam má být zásilka doručena.

Objednávkou se rozumí závazný požadavek kupujícího na dodání zboží a případných služeb s tím spojených. Pokud je v objednávce uvedena zpáteční e-mailová adresa, dostane kupující na tuto adresu potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky.

Technickou specifikací se rozumí specifikace zboží, které má být dodáno prodávajícím. Technická specifikace je uvedena u každého zboží nabízeného v e-shopu www.rostoucinabytek.eu.

Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci.

Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním na bankovní účet prodávajícího, popřípadě dobírkou nebo v hotovosti.

Čl. 2 Předmět smluvního vztahu

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito OP. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.

Čl. 3 Ceny zboží, platební podmínky

Čl. 3.1 Ceny zboží

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Čl. 3.2 Platební podmínky

Objednané zboží lze uhradit následujícími způsoby:

Bankovním převodem

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s. ČR - pobočka Zlín

Č.ú.: 2100154620/2010
Variabilní symbol: číslo objednávky

Dobírkou

Platba dobírkou je zpoplatněna.

Hotově při osobním odběru

Platební kartou

VISA
VISA Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

Online bankovním převodem

Raiffeisenbank - ePlatby
Komerční banka - MojePlatba
mBank - mPeníze
FIO banka - PayMyway
Česká spořitelna - Platba 24
ČSOB
Era
UniCredit Bank - UniPlatba

Google Pay

Apple Pay

Prodávající je plátcem DPH.

Čl. 4 Objednání zboží a dodací lhůty

Čl. 4.1 Objednání zboží

Objednat zboží lze následujícími způsoby:

Prostřednictvím e-shopu na www.rostoucinabytek.eu
E-mailem na adrese obchod@rostoucinabytek.eu
Telefonicky na čísle: +420 603 210 947

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím e-shopu nebo e-mailem a uvést následující údaje:

Jméno kupujícího (fyzická osoba) nebo přesný název organizace (právnická osoba).
Adresu kupujícího (fyzická osoba) nebo sídlo organizace (právnická osoba).
IČ a DIČ organizace, je-li registrována jako plátce DPH.
Přesný název zboží dle e-shopu www.rostoucinabytek.eu a počet kusů.
Způsob platby a dopravy.
Dodací adresu, pokud se liší od adresy kupujícího nebo sídla organizace.
Kontakt na osobu odpovědnou za převzetí zboží v místě dodání.
Všechny další údaje, které vyžaduje administrativa kupujícího.

Každá objednávka je závazná, viz Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Pokud nebude objednané zboží kupujícím vyzvednuto, bude požadováno prodávajícím uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami.

Čl. 4.2 Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu. V případě, že bude termín dodání zboží delší než je uvedeno v e-shopu, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném termínu než je uvedeno u zboží v e-shopu, je povinen prodávajícího informovat poznámkou v objednávce, e-mailem nebo telefonicky.

Čl. 5 Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz

Čl. 5.1 Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením Občanského nebo Obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. je nutné splnit podmínky viz Čl. 5.2 OP.

Čl. 5.2 Podmínky pro odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Vrátit zboží a odstoupit od smlouvy do zákonné lhůty 14 dnů lze pouze u toho zboží, které bylo nabízeno a je u prodávajícího skladem.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen splnit následující podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@rostoucinabytek.eu) s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: xxxxxxxxxx. Je nutné uvést datum a podpis kupujícího odstupujícího od smlouvy.

S kopií výše uvedeného dopisu zboží doručit na adresu provozovny (výdejního skladu): ROSTOUCÍ NÁBYTEK.eu, Metoděj Nevídal, Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín – Louky.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu provozovny musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být používané, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nezasílat na dobírku, nebude převzato. Doporučuje se zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí, má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, která bude vyplacena za vrácené zboží.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na tyto případy:
Zásilka zboží, které bylo speciálně upraveno na přání kupujícího nebo výslovně objednáno na přání kupujícího a které nebylo v době objednávání skladem.

Čl. 5.3 Vrácení peněz

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za vrácené zboží bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení zboží. Hotově nebo složenkou úhradu poskytnout nelze.

Čl. 6 Přeprava zboží, převzetí zboží, poškozená zásilka, nepřevzetí zboží

Čl. 6.1 Přeprava zboží

Zásilky se zbožím jsou zasílány prostřednictvím přepravních společností Česká pošta a DPD. Cena za přepravu se zobrazuje při nákupu, dále je uvedena v potvrzení objednávky, zaslaném kupujícímu e-mailem a je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.

Čl. 6.2 Převzetí zboží, poškozená zásilka

Česká pošta

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při viditelném poškození obalu zásilku nepřevzít. O této skutečnosti kupující neprodleně informuje prodávajícího telefonicky na čísle: +420 603 210 947 nebo e-mailem na adrese: obchod@rostoucinabytek.eu.

Nejsou-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevné, je kupující povinen neprodleně uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí předložením zásilky ve stavu, v jakém byla dodána. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní. Podanou reklamaci na pobočce České pošty kupující také oznámí telefonicky nebo e-mailem prodávajícímu.

Přepravní společnost DPD

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při viditelném poškození obalu zásilku nepřevzít. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned kupujícím sepsán zápis o škodě, a to na formuláři, který má přepravce vždy k dispozici. Poté o této skutečnosti kupující neprodleně informuje prodávajícího telefonicky na čísle: +420 603 210 947 nebo e-mailem na adrese: obchod@rostoucinabytek.eu.

Nejsou-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevné, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávájícímu telefonicky nebo e-mailem vznik škody, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Přepravní společnost TOPTRANS

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při viditelném poškození obalu zásilku dle vlastního uvážení a rozsahu tohoto poškození převzít nebo odmítnout. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned kupujícím sepsán zápis o škodě, a to na formuláři, který má přepravce vždy k dispozici. Poté o této skutečnosti kupující neprodleně informuje prodávajícího telefonicky na čísle: +420 603 210 947 nebo e-mailem na adrese: obchod@rostoucinabytek.eu.

Nejsou-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevné, je kupující povinen neprodleně oznámit prodávájícímu telefonicky nebo e-mailem vznik škody, nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Čl. 6.3 Nepřevzetí zboží

V případě nepřevzetí objednané zásilky kupujícím, budou náklady takto vzniklé prodávajícímu požadovány po kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace zásilky kupujícím ve smyslu nekompletnosti zásilky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Potvrzením převzetí zboží prostřednictvím přepravní společnosti nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícím vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. tyto oprávněné nároky budou dále řešeny v reklamačním řízení.

Čl. 7 Záruční podmínky

Na veškeré zboží dodané firmou Metoděj Nevídal (ROSTOUCÍ NÁBYTEK.eu), se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Výjimku tvoří spotřební zboží a zboží výrobních společností, které na své zboží udělují záruky dle vnitřních stanov, minimálně však zákonnou lhůtu 24 měsíců. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. Pokud zásilka tento doklad neobsahuje, má se zato, že zboží podléhá záruce v zákonné lhůtě.

Podmínky reklamace upravuje Reklamační řád.

Čl. 8 Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazená Všeobecným obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěryhodné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění.

Ve Zlíně dne 8. 4. 2021.